a a a
Szukaj
KIERUNKOWE DOŚWIADCZENIA:
Reprezentacja klienta przed Sądem Polubownym w Pradze, w ramach procedury ADR (Alternative Dispute Resolution), w oparciu o unijny oraz krajowy znak towarowy, w sprawie przejęcia domeny najwyższego stopnia eu”, używanej z naruszeniem uczciwej konkurencji przez drugą stronę.
Świadczenie usług prawno-podatkowych na rzecz publicznej uczelni wyższej, w zakresie dotyczącym powołania spółki celowej mającej zajmować się komercjalizacją wytypowanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w oparciu o znowelizowane w 2014r. przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym.
Reprezentacja klienta w sprawie związanej z zatrzymaniem przez Urząd Celny towarów podejrzanych o naruszanie praw wyłącznych, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) 608/2013, w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.
Reprezentacja klienta przed EUIPO (European Union Intellectual Property Office), w postępowaniu sprzeciwowym dotyczącym zgłoszonego unijnego znaku towarowego, w oparciu o regulacje Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark.Spółka ASTS Patent & Law Spółka z o.o. jest rozwinięciem i stanowi kontynuację działalności prowadzonej począwszy od 2006r. najpierw w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego, a następnie realizowanej w ramach spółki AS&TS Anna Szczurek Tomasz Swędzioł Radcy Prawni Spółka partnerska.


Główne obszary naszej specjalizacji stanowią: doradztwo i świadczenie pomocy prawnej w  sprawach dotyczących szeroko rozumianej własności intelektualnej, w tym przemysłowej, prawa IT, nowych technologii, sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Atutem ASTS jest połączenie wiedzy z wieloletnim doświadczeniem i kreatywnością w doradztwie prawnym, które umożliwiają rozwiązywanie najtrudniejszych problemów prawnych pojawiających się przy prowadzeniu działalności gospodarczej na styku z obszarem IT i praw IP