a a a
Szukaj
Kancelaria Patentowa
ASTS Patent & Law to:

Kompleksowe, indywidualnie sprofilowane usługi dotyczące rejestracji, ochrony oraz egzekucji praw własności przemysłowej, w zakresie:

 • PATENTÓW

 • WZORÓW UŻYTKOWYCH

 • ZNAKÓW TOWAROWYCH, w tym:
       MONITORING ZNAKÓW
       TOWAROWYCH

 • WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

 • LICENCJI

 • POSTĘPOWAŃ SPORNYCH, w tym
       SPRAWY DOMENOWE /      NIEUCZCIWA KONKURENCJA
 • Spółka ASTS Patent & Law stanowi formułę pozwalającą na połączenie w jedną zorganizowaną całość potencjału wynikającego z wszechstronnych i wieloletnich doświadczeń, zdobytych we współpracy z przedsiębiorcami, obejmujących w szczególności następujące obszary:

   a prawo nowych technologii, domeny internetowe
   a prawo IT, w tym cloud computing,
   a e-commerce;
   a prawo mediów i reklamy,
   a obrót/zarządzanie portfelem znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, w tym modele komercjalizacji wyników pracy intelektualnej,
   a dane osobowe w handlu i usługach elektronicznych, prawo własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskie, licencje, umowy transferu technologii/know-how, zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych),
   a zwalczanie naruszeń praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji, w tym postępowania zabezpieczające.

  Oferujemy wsparcie i służymy wszechstronnym doradztwem w sprawach spornych dotyczących praw własności intelektualnej oraz przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, w tym w ramach postępowań przed Urzędem Patentowym, EUIPO, Sądem ds. Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Sądami Arbitrażowymi/Polubownymi ds. domen internetowych, sądami powszechnymi.

  Nasza strategia zakłada wspieranie klientów w definiowaniu i osiąganiu zamierzonych celów. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, pomagając im wypracować skuteczne i optymalne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.