a a a
Szukaj
KIERUNKOWE DOŚWIADCZENIA:
Reprezentacja klienta przed Sądem Polubownym w Pradze, w ramach procedury ADR (Alternative Dispute Resolution), w oparciu o unijny oraz krajowy znak towarowy, w sprawie przejęcia domeny najwyższego stopnia eu”, używanej z naruszeniem uczciwej konkurencji przez drugą stronę.
Świadczenie usług prawno-podatkowych na rzecz publicznej uczelni wyższej, w zakresie dotyczącym powołania spółki celowej mającej zajmować się komercjalizacją wytypowanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w oparciu o znowelizowane w 2014r. przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym.
Reprezentacja klienta w sprawie związanej z zatrzymaniem przez Urząd Celny towarów podejrzanych o naruszanie praw wyłącznych, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) 608/2013, w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.
Reprezentacja klienta przed EUIPO (European Union Intellectual Property Office), w postępowaniu sprzeciwowym dotyczącym zgłoszonego unijnego znaku towarowego, w oparciu o regulacje Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark.ZARZĄD ASTS Patent & Law Spółka z o.o. :

AS Prezes Zarządu
Anna SZCZUREK


Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu własności intelektualnej oraz przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i sporach w odniesieniu do domen internetowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe- Prawo Własności Przemysłowej, na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie od 1998r. do 2000 pracowała w spółce inżyniersko-konsultingowej w Katowicach, gdzie była odpowiedzialna za prawne aspekty związane z realizowanymi przez spółkę projektami energetycznymi. Od 2001r. do 2002r. jako prawnik wewnętrzny była zatrudniona w Warszawie w spółce z obszaru IT, gdzie miała okazję pozyskać praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie licencji oraz transferu technologii. Począwszy od 2002r. do 2006r. prowadziła indywidualną kancelarię świadcząc obsługę prawną zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych klientów, zwłaszcza w zakresie spraw gospodarczych i handlowych. Od 2006r. jest zatrudniona jako radca prawny w jednym z największych banków w Polsce, gdzie zajmuje się obszarem IT, nowymi technologiami/usługami, w tym cloud computingiem, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich oraz licencyjnych.

Posiadane kwalifikacje zawodowe:

  • radca prawny (Kt 2216)
  • rzecznik patentowy (3253)
  • pełnomocnik Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO - Europen Union Intellectual Property Office ) - unijne znaki i wzory

e-mail: anna.szczurek@asts.com.pl
tel. +48 600 240 359
AS Wiceprezes Zarządu
Jacek SZOPLIK


Specjalizuje się w prawie administracyjnym ustrojowym (struktura oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej), materialnym (prawa i obowiązki organów administracji publicznej i obywateli) oraz procesowym (postępowanie administracyjne), jak również w sprawach związanych z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności gospodarczej, w tym działalności rejestrowej i koncesjonowanej (między innymi: usługi detektywistyczne, ochrona osób i mienia, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji na kierunku kryminalnym. Pracował w administracji samorządowej, a następnie pełnił służbę w Policji, początkowo w pionie kryminalnym, potem w pionie prewencyjnym. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej oraz służby odbył wiele specjalistycznych szkoleń oraz zdobył szerokie doświadczenie oraz teoretyczną, a także praktyczną ekspercką wiedzę w zakresie posiadanej specjalizacji.


e-mail: jacek.szoplik@asts.com.pl
tel. +48 605 885 508


Zespół ASTS:

ASTS Patent & Law Sp. z o.o. współpracuje z rzecznikami patentowymi, prawnikami i specjalistami, tworzącymi wysoce wykwalifikowany, doświadczony zespół i zapewniających doradztwo w sprawach powierzanych ASTS.