a a a
Szukaj
KIERUNKOWE DOŚWIADCZENIA:
Reprezentacja klienta przed Sądem Polubownym w Pradze, w ramach procedury ADR (Alternative Dispute Resolution), w oparciu o unijny oraz krajowy znak towarowy, w sprawie przejęcia domeny najwyższego stopnia eu”, używanej z naruszeniem uczciwej konkurencji przez drugą stronę.
Świadczenie usług prawno-podatkowych na rzecz publicznej uczelni wyższej, w zakresie dotyczącym powołania spółki celowej mającej zajmować się komercjalizacją wytypowanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w oparciu o znowelizowane w 2014r. przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym.
Reprezentacja klienta w sprawie związanej z zatrzymaniem przez Urząd Celny towarów podejrzanych o naruszanie praw wyłącznych, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) 608/2013, w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.
Reprezentacja klienta przed EUIPO (European Union Intellectual Property Office), w postępowaniu sprzeciwowym dotyczącym zgłoszonego unijnego znaku towarowego, w oparciu o regulacje Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark.Kontakt ASTS Patent & Law Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 11 lok CD 18
40-082 Katowice

KRS: 0000581221
REGON: 36265507700000
NIP: 634-284-83-92

Tel. +48 600 240 359
Tel. +48 605 885 508

E-mail:

sekretariat@asts.com.pl
anna.szczurek@asts.com.pl
jacek.szoplik@asts.com.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych- GDPR), informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest:

ASTS Patent & Law Sp. z .o.o.,
z siedzibą: 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 11, lok. CD 18.

2. Dane kontaktowe ADO:

sekretariat@asts.com.pl; anna.szczurek@asts.com.pl; +48 600 240 359.

3. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby realizacji celu wskazanego w pkt.4. Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt.4.

4. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Pan/i jest stroną lub przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt.b. GDPR.

5. Odbiorcą Pana/i danych osobowych mogą być strony postępowań sądowych/administracyjnych związanych z realizacją powierzonych przez Pana/Panią spraw.

6. Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy i/lub prawomocnego zakończenia postępowań sądowych/administracyjnych związanych z realizacją powierzonych przez Pana/ią spraw.

7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;